Еп. 3: Христо Бояджиев за Предприемачеството в Частния и Неправителствения Сектор

? За Госта:

? Христо Бояджиев е основател Академия за Родители и на Тук-Там / организация на българите с опит и образование в чужбина/.

? Бивш CEO на Despark.

? 10:39​ – Социално Предприемачество vs Предприемачество.
? 18:38​ – Пътят От Загуба към Печалба.
? 22:41​ – Как се Увеличават Заплати Докато се Губят Пари?
? 26:11​ – Go Big or Go Home
? 37:58​ – Управител на Организацията = Емоционален Компас.

Виж още...

? 43:43​ – Възпитанието на Деца Предприемачи.
? 46:52​ – Как да не Минава Всичко през Централния Офис?
? 47:33​ – Еволюцията на Тук-Там
? 52:42​ – War Time CEO and Peace Time CEO.
? 58:00​ – Как се Взема Трудно и Важно Решение?
? 1:07:20​ – Бъдещето на Тук-Там