Еп. 2: Георги Малчев – Защо Google/Spotify Моделът ще се Разпространи?

? За Госта:

? Георги Малчев е от водещите маркетолози в България.

? Управляващ партньор в Xplora /Human Digital Agency/

? Георги Малчев е любим преподавател, ментор и страхотен събеседник.

? 4:10​ – Суперсилата в Живота и Бизнеса.
? 7:24​ – Защо Отрано Трябва Да Имаш Критерии за Успех?
? 11:12​ – Карате по Книжки Не Можеш Да Научиш.
? 13:53​ – Как да Качиш Нивото?
? 29:50​ – Как Да Спечелиш Първите Си Клиенти?

Виж още...

? 32:44​ – Кой НЕ Заслужава да му се Помогне?
? 35:39​ – Какво ни Очаква След Карантината?
? 38:26​ – Защо Моделът на Spotify и Google ще се Разпространи?
? 43:16​ – Партньорства и Екосистеми на Бъдещето
? 45:36​ – Защо Георги Малчев Би Започнал Отново в България?
? 48:15​ – Какво Предстои на Георги Малчев?