Еп. 10 – Хараламби Хараламбиев – Soft Skills Предизвикателствата пред Лидери на Екипи

? За Госта:

? Хараламби Хараламбиев е съосновател на “Точка 2”.

? Провежда обучения и консултации за изграждане на силни IT лидери и ефективни IT екипи.

? Вярва, че фундаментален начин за учене и изграждане на екипи се постига и чрез игра.

❤️ Благодарим сърдечно на нашите страхотни партньори от Launchee ?. Не можем да си представим по-подходящa атмосфера и студио за: Event Hosting, Video Streaming, Virtual Trainings and Video Conferencing: https://www.launchee.space/

? 03:49​ – Нуждата от Фокус и Пивот в началото на една бизнес идея.
? 08:49​ – Elevator Pitch.
? 10:18​ – Нуждата от Психологическа Сигурност в Един Екип (с Пример).
? 13:33​ – Замитаме ли под Килима Грешките?
? 15:29​ – 3-те Вида Нездравословен Екипен Климат.

Виж още...

? 16:44​ – Първи Стъпки при Попадане в Лидерска Позиция.
? 18:57​ – Принципът “Винаги Има Време”, Когато Ръководиш Екип.
? 21:14​ – Историята с Подводницата и Лидерството.
? 22:20​ – Историята с Полярната експедиция и Лидерството.
? 24:28​ – Лидерството е като нареждане на пъзел.
? 25:15​ – Защо Конфликтът е Хубаво Нещо?
? 27:59​ – Skillset необходим в разрешаването на конфликти!
? 31:23​ – Успешно Поведение на Лидер в Срещи с Екипа.
? 33:03​ – Бързо Тестване на Идеи при Управлението на Екип.
? 34:59​ – Принципът “Disagree and Commit” при Вземане на Решения.
? 36:18​ – Как Избираме Какво да Тестваме?
? 38:14​ – Anxiety Party и как то Помага на Един Екип?
? 44:00​ – Как Лидер на Екип Забързва Подобряването на Вътрешната Комуникация
? 48:27​ – Какво е Sоft Skills Рills?
? 52:09​ – Хaпчe за Активно Слушане – Lost in Translation.
? 54:49​ – Пътят Към Монетизиране на Безплатен Онлайн Продукт?
? 1:01:53​ – Успешни Принципи за Събиране на Обратна Връзка от Клиенти

?Упоменати Книги и Подкасти:

The Fearless Organization by Amy C. Edmondson

Traction by Gino Wickman

Human Nature by Robert Greene

Never Split the Difference by Chris Voss