С3-Е04 – Атанас Киряков – 5 нови версии на продукта за 1 година

За Госта и епизода:

✔️ Атанас Киряков е основател и CEO @ Ontotext

✔️ Ontotext – компания, за която да си кажеш “Ей, гледай какви яки неща се правят в България!”

✔️ Водещ експерт в областта на семантичните технологии и knowledge graphs.

Този епизод достига до вас с подкрепата на Repurpose On. Explode your social media presence  https://repurposeon.com/

❤️ Благодарим сърдечно на нашите страхотни партньори от Launchee. Не можем да си представим по-подходящa атмосфера и студио за: Event Hosting, Video Streaming, Virtual Trainings and Video Conferencing: https://www.launchee.space/

01:39 – Представяне на Атанас Киряков
05:34 – Началото на Ontotext и Semantic Web
06:49 – AI и как да изберем къде да го приложим?
09:53 – Knowledge Graph и за какво ни е полезен?
17:23 – Root Cause Analysis

Виж още...

22:13 – Технология, която осмисля връзката между различни бази данни
27:47 – 100 пъти по-бързо търсене в различни бази данни
31:19 – BBC като Early Adopter избира компания от България – Ontotext
36:56 – Голям референтен клиент – отворена врата към големия свят
38:52 – Верен на принципите си – по-важно от продажбата
39:49 – Предимства на продуктова компания с широк фокус
45:26 – Предизвикателствата пред Ontotext и тяхното решение
49:05 – Защо трябва да се демократизира технологията?
55:58 – Визия VS връзка с пазара и намирането на баланса
57:58 – Работа на гребена на вълната
1:03:49 – Скоростната иновация = баланс м/у свободата и процеса
1:06:31 – 5 нови версии на продукта по време на пандемия
1:07:18 – Impact mapping метод за вземане на решения
1:10:22 – Бизнес целите обвързани с бонусите по мотивиращ и смислен начин
1:14:57 – Кога бизнеса е приятен за всички?
1:17:41 – Бъди умерено недисциплиниран
1:22:24 – Историята за Xеrох, иновацията и процеса