С2-Е06 – Бистра Папазова – Не вземай краткосрочни решения

За Госта:

✔️ Бистра Папазова е CEO @ Cobuilder International и COO @ Cobuilder Group

✔️ Успешно развива екипи от 13 до над 100 души

✔️ Ще си говорим за това как се вземат важни решения, как се развива потенциала в компанията, за ползите от OKRs (Objectives and Key Results) в една компания, за IT екосистемата в България и др.

Този епизод достига до вас с подкрепата на melontech.com. Вижте отворените им позиции на  https://melontech.com/

❤️ Благодарим сърдечно на нашите страхотни партньори от Launchee. Не можем да си представим по-подходящa атмосфера и студио за: Event Hosting, Video Streaming, Virtual Trainings and Video Conferencing: https://www.launchee.space/

01:49 – Представяне на Бистра Папазова
03:46 – Какво привлече Бистра в Cobuilder?
07:11 – Трансформация в строителството и стандартизация
09:47 – Cobuilder разработва софтуерен продукт в България
14:01 – Не вземай краткосрочни решения

Виж още...

17:55 – Никой не може сам всичко
18:53 – Вземане на решения при голяма неяснота
20:51 – Силна култура в екипа
25:41 – Развивай потенциала на таланта в компанията
31:49 – За да отгледаш дете, е нужно цяло село
34:32 – Аmаzоn за строителни продукти
36:11 – OKRs в Cobuilder
39:33 – Ползите от OKRs
44:11 – Как действаме, когато не постигнем дадена цел?
45:46 – IT екосистемата в България
47:25 – Здрава екосистема е тази, в която се споделя
51:12 – Успехът на Cobuilder се дължи и на екосистемата в БГ
53:08 – Българите в чужбина са огромен потенциал
58:13 – Как Cоvid ситуацията промени пазара на труда?
1:01:30 – Фундаментално важен аспект за устойчивост в една компания
1:03:49 – Какво Бистра прави различно от другите?
1:08:16 – Книги и подкасти, които Бистра препоръчва

Упоменати книги и подкасти:

OKRs

Measure What Matters

Harvard Business Review